Výběrové řízení I. – přihlásil jsem se

výběrové řízení

Zdroj: www.blesk.cz

V průběhu své služby v zahraničí, na konci roku 2012, jsem již něco zaslechl o výběrových řízeních od generála MŽ v průběhu „besedy“ s ním. Novinky, zveřejňované v ČR prostřednictvím štábního informačního systému byly v zásadě nedostupné, protože nejbližší přístup k ŠIS byl na Národním zastoupení v Ramsteinu, odkud informace přicházely nahodile.

Důležitost včasné informace

O tom, že by platila „Směrnice NGŠ AČR o výběru osob na systemizovaná místa v rámci AČR“ jsme se nedověděli, měli jsme ji k dispozici neformálně v pracovní verzi. Obdobně jsme neměli ani tušení, že na ŠIS vycházela nějaká sdělení k výběrům na nějaká systemizovaná místa.

Zdroj: spimajim.nazory.eu

Zdroj: spimajim.nazory.eu

Kdyby mi nezavolal kamarád s tím, že inzerovaná místa by mě mohla zajímat, nic bych se nedověděl. Jsem přesvědčený, že celý proces byl nedomyšlený a netransparentní. „Sdělení NGŠ AČR k zabezpečení výběru…“, ve kterém byla inzerovaná výběrová řízení,  bylo podepsáno 28.prosince 2012 a přihlášky se měly zaslat do 11. ledna 2013 – tj. 10 pracovních dnů. Proč takový spěch?

Nicméně,  přihlášku na místa „Ředitele odboru věcného a zdrojového plánování“ a „Zástupce ředitele odboru – vedoucí oddělení střednědobého plánování“ jsem podal včas a stanoveným způsobem. Na sekci SRPS MO jsem před vysláním do zahraničí působil ve stejné oblasti.

Nepochopil jsem proč výběrová řízení byla vypsaná na obsazená místa. Ředitel odboru byl obsazen cca 3 měsíce a jeho zástupce byl obsazen v ten měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno výběrové řízení. Divné.  *dash*

Nepochopil jsem ani seznam požadavků na jednotlivá místa na Sekci rozvoje a plánování schopností. Mezi ředitelem odboru a jemu podřízenými nebyl rozdíl v požadavcích.

Trochu mě zarazilo, že ředitel odboru může být i podplukovník a jeho zástupce jen plukovník. V té době jsem splňoval předpoklady na obě funkce a vzhledem ke kampani (vzpomínané např. zde) k výběrovým řízením jsem naivně nepředpokládal, že jedno z prvních výběrových řízení by mohla být připravena přesně na konkrétní osoby.

Souhrn předpokladů na jednotlivá systemizovaná místa:

ředitel odboruzástupce ředitele odboru - vedoucí oddělenízástupce vedoucího oddělenívedoucí starší důstojník
hodnostplukovník nebo podplukovníkplukovníkpodplukovníkpodplukovník
vzdělánívysoká školavysoká školavysoká školavysoká škola
kurzvyšších důstojníkůvyšších důstojníkůvyšších důstojníkůvyšších důstojníků
STANAG2222222222222222
bezpečnostní prověrkaTTTT
praxena strategickém stupni a znalost normativních aktů z oblasti plánování zdrojů a věcných prostředků

Výběrové řízení – 2. kolo

Dne 28.ledna 2013 zaslal generál FMi šisovou zprávu mimo jiným také generálům MŽ a ČT o výsledku prvního kola výběrového řízení a pozvánku na druhé kolo výběrového řízení. Psal, že z prvního kola postoupili pplk. MH, plk. IK, pplk. FR a pplk. JM. Pamatuji si, že mě to docela zarazilo, protože plk. IK jsem vůbec neznal a pokud by se pohyboval v oblasti plánování zdrojů a věcných prostředků, asi bych ho mohl znát. O pplk. MH jsem zase věděl, že přinejmenším nesplňuje požadavek na jazykovou znalost. Jakým způsobem tedy mohli projít prvním kolem, mi nebylo jasné.

Čekal bych, že součástí dopisu bude „Zápis z jednání výběrové komise„, ale jak jsem dodatečně zjistil, ten byl podepsán až o 2 dny později. Asi se nečekalo žádné překvapení…  *bad*

Cílem II. kola prý bylo:

  • otestovat a porovnat schopnost kandidátů v teoretické znalosti problematiky střednědobého a ročního plánování na strategickém stupni;
  • znalost práce na PC v prostředí MS Office
  • schopnost osobní prezentace, řídících schopností a rétorických předpokladů;
  • motivace pro danou funkci na strategickém stupni;

Tak jsem si říkal, KDO by tak mohl porovnávat teoretické znalosti z oblasti střednědobého plánování… jak asi chtějí, abych se sebeprezentoval (možná zatančil, možná zazpíval – když budu mít úspěch, dám přídavek) – přiznávám, že toto kritérium mě podráždilo. „Jájinků„, tzn. lidí, kteří v každé větě nezapomněli to důležité „JÁ“, bylo všude nějak moc.


Na základě rozhodnutí generála ČT jsem byl vyslán dne 4.2. 2012 na služební cestu do ČR na druhé kolo výběrového řízení.

Příloha (tehdy platný dokument):
Směrnice NGŠ AČR k provádění výběru osob na systemizovaná místa v rámci AČR

(Návštíveno 343 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře