Rozkazem nadřízeného odborník

odborník

Zdroj: pixgood.com

„Propagandistický“ resortní časopis Areport neberu již vážně od té doby, co jsem měl vlastní zkušenost s vydáním článku. Na zahraniční pracoviště nám byl pravidelně zasílán. V prosinci 2012 jsem byl upozorněn několika kolegy na obzvlášť povedený článek, nazvaný „Vyhrává ten nejlepší„.

Proč se k tomu vracím? Jednoduše proto, že to není poprvé a bohužel ani naposled, kdy si noví funkcionáři bez příslušných zkušeností a vzdělání mysleli, že jsou lepší…  *bad*

Článek „Zeptej se, co můžeš udělat pro stát„, je jedním z mnoha aktuálních důkazů, že se tak děje opakovaně.

Už jsme předtím byli generálem MŽ na obecné úrovni seznámeni s novinkou „výběrové řízení“. S otevřenou pusou jsem četl článek, abych se tehdy dozvěděl::

 1. ustanovení nových funkcionářů, znamená novou reorganizaci celé armády;
  • za posledních 20 let už jen další reorganizace s jasnou vizí, pravděpodobně platnou jeden rok  sad
 2. výhodou mělo být, že vedoucí přípravného týmu, generál FM, byl v zahraničí 2002 – 2004 v Brunssumu a poté Monsu, kde zodpovídal právě za personální práci a setkával se s výběrem lidí na různé pozice;
  • už v té době měl pan generál hodnost brigádní generál, tak pochybuji, že by praktikoval personalistiku podle standardů NATO, zejména proto, že předtím byl skoro celý život dělostřelcem;
 3. dokumenty o personální práci z různých armád dorazily do Prahy, kde se na ně vrhli překladatelé a pak přípravný tým, jehož úkolem bylo přetransformovat to podstatné na české armádní podmínky a na náš personální systém, …
 4. výsledná Směrnice popisuje prý transparentní systém, každý má právo se do vypisovaných výběrových řízení přihlásit. Samozřejmě, pokud splňuje stanovené podmínky – vzdělání, hodnost, jazykovou připravenost, praxi a podobně;
  • ne, každý se nemohl přihlásit do výběrového řízení… časem byl vyžadován souhlas nadřízeného s přihláškou do „výběrového řízení“  *bad*
  • viděl jsem podmínky do výběrového řízení, které nemohl „skoro“ nikdo splnit; např. 10 let praxe na pozici tiskové mluvčí GŠ AČR…  laugh  laugh
  • vím o výběrovém řízení, o kterém věděli jen ti, kteří ho vyhlašovali a ten plukovník, co ho měl vyhrát; a protože se nic nedá utajit dlouhodobě, od vyhlášení výběrového řízení po vyhlášení vítěze uplynuly pro jistotu jen 2 dny…
  • byl jsem účastníkem výběrového řízení, které vyhrál podplukovník, který jako jediný nesplňoval stanovené podmínky – o tom podrobněji jindy… *bad*
  • sekretář jedné komise mi vysvětloval, že ten, co získal více bodů, má sice stejné vzdělání, ale v JůEsEj a to se cení více… to, že nemá se stejnými body stejnou jazykovou připravenost prý nevadilo, protože jazyková zkouška je přece o štěstí a komise již rozhodla….
  • celoresortní sekretář komise NGŠ AČR pan oz JP mi zase vysvětloval, že nemám právo nahlížet do dokumentace výběrového řízení, kterého jsem se zúčastnil – dokonce ani na své hodnocení… nezlomila ho ani pohrůžka žádosti adresovaná NGŠ AČR podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; pomohlo, až když mu dost tvrdě zavelil plukovník VŠ, zástupce ředitele AP;
 5. V článku je uvedeno, že důvěryhodnost komise je zvýšena podepisováním čestných prohlášení členy komise, že nemají osobní zájem na prosazení některé z přihlášených osob;
  • byl jsem účastníkem výběrového řízení, kdy předseda čestně prohlásil za celou komisi, že osobní zájem na prosazení kandidáta neexistuje – že se dočkám komisionálního čestného prohlášení, bych předtím nikdy nikomu neuvěřil;  *rofl* 
  • ten stejný předseda byl nadřízeným vítěze a do výběrového řízení ho nominoval;
  • čestné prohlášení většina funkcionářů  „z nejvyšších pater“ chápala velmi „flexibilně„;
 6. Pilotním projektem byl výběr ředitele Personální agentury a ve zmiňovaném článku je popisováno rovnou druhé kolo výběru.
  • Nikdy nepochopím, jak se v konkurenci praktikujících personalistů mohl dostat do druhého kola ženista, protiletadlovec a ředitel KVV – jaké vzdělání, potřebnou praxi a další podmínky museli splnit lépe než ostatní?
 7. Vize personální práce v Armádě České republiky – to bylo téma druhého kola.
  • ani teď nemám tušení, jak by to mělo souviset s působností Agentury personalistiky; tipoval bych to spíše na Sekci personální MO, resp. současnou Sekci státního tajemníka, ale to by musela mít zveřejněnou působnost;  *dash*
  • důležitou okolností bylo, kdo posuzoval kandidáty na ředitele AP ve výběrovém řízení… komise generál FM, generál MŽ, generál JK, ředitel Sekce personální PV a jeho zástupce ZD; poslední dva pánové by mohli znát problematiku personální práce, jak je možné, že jim jako nejlepší kandidát na ředitele vojenských personalistů vyšel ženista? Hodilo se to?
 8. Odborník na svém místě byl i pan redaktor, když v článku popsal, že kandidáti měli k dispozici grafický program (že by snad něco kreslili?) a měli vytvořit 10-12 slaidů… (bože, co je to za nové slovo?)  laugh nemá to být slangově slajdů, anglicky slides nebo prostě česky snímků?

  Používat cizí termity je vždycky velké rizoto…  laugh 

Ach jo. Ještě se vrátím k aktuálnímu příkladu, kdy se logista stal právníkem a na dotaz:

V minulosti jste sloužil u tankového a mechanizovaného vojska, pak jste dlouhá léta dělal logistiku. Bylo pro vás složité proniknout do problematiky Inspektorátu?

odpověděl:

Z pozice manažera není možné obsáhnout celou šíři záběru Inspektorátu. Spíše než o nějakých odbornostech je to o komunikaci s lidmi, manažerském přístupu a snaze pochopit jednotlivé procesy.

K čemu tedy odbornost? Hlavní je přece funkce…

(Návštíveno 409 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře