Rodinné právo

Zdroj:www.obcankari.cz

 1. Úvod do rodinného práva
 2. Manželství
 3. Zánik manželství, registrované partnerství
 4. Manželské majetkové právo
 5. Určování rodičovství
 6. Vztah mezi rodičem a dítětem
 7. Úprava poměrů zletilého po rozvodu
 8. Osvojení
 9. Poručenství a jiné formy péče o dítě
 10. Výživné
 11. Sociálně právní ochrana dětí
(Návštíveno 73 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře