Perly z vnitřní správy – obvinění z falšování úřední listiny

obvinění

Zdroj: www.shutterstock.com

Již jsem psal, že s vedoucím vnitřní správy podplukovníkem LK jsme nebyli zrovna kámoši. Ani jsem nevěděl, jak moc jsem ho naštval tím, že jsem dostal přidělený byt v Praze (psal jsem minule) protože prý to nešlo přes něj a to byl prý bytový referent sekce laugh (neměl jsem o tom tušení a bylo mi to zcela u prdélky….)

Tak se stalo, že mi ředitel odboru plukovník JN oznámil, že mám jít koncem týdne na hlášení k řediteli sekce generálovi RM. Když jsem se ptal na důvod, neměl tušení, ale tvářil se strašně vážně, prý to je dost slušný průser. Samozřejmě jsem znervózněl, ale více jsem se ten den již nedozvěděl. Za pár dní, den před hlášením, jsem zašel za ním a trval jsem na tom, ať zjistí o co jde. Přece není běžné, abych šel na hlášení a nevěděl v jaké věci. Plukovník JN zašel za generálem RM a zjistil, že jsem prý zfalšoval nájemní smlouvu na byt.

Málem mě to roztrhlo smíchy. V tom byrokratickém „bordelu“, plném diletantů jsem se ani nedivil, že jsem se stal „zločincem“.

Před přidělením bytu jsem pobíral přídavek na bydlení. Jeho vyplácení mělo skončit převzetím služebního bytu, jenže finančačka JH, jediná příslušnice vnitřní správy, která něco uměla a znala, výjimečně neuměla hned poradit, jak ukončit vyplácení přídavku na bydlení. Nechtělo se mi nic vracet, raději jsem chtěl, aby mi ani omylem nic nevyplatili. Nakonec jsem dokonce musel písemně požádat a jako důkaz přiložit nájemní smlouvu na služební byt. Tím jsem zaujal pana vedoucího vnitřní správy, který mě obvinil u pana generála RM z falšování úřední listiny.

Tady je obvinění, obhajujte se!

obvinění

Zdroj: http://www.adikia.cz/

Po dosednutí na židli v kanceláři pana generála RM jsem se dověděl, že je po mně požadováno vysvětlení, protože jsem byl označen jako pachatel trestních činů padělání úřední listiny, obohacení a způsobení škody na majetku vojenské správy.

Pan generál měl k dispozici mou nájemní smlouvu s jiným datem, než jsem předložil se žádostí o ukončení výplaty příplatku k bydlení a na rozdílu těchto dnů jsem měl přijít asi k 500 Kč „neoprávněně“ výplatou poměrné částky příplatku na bydlení.

Na to všechno prý upozornil vedoucího vnitřní správy a na pokyn pana generála již posoudil právník sekce. Hlášením u pana generála mi byla dána možnost se do zápisu vyjádřit. Pan generál ještě vyjádřil osobní poznámku, že se tomu hodně zrovna v mém případě divil, protože mě zná jako nadšeného prosazovatele práva a předpisů.

Zhluboka jsem se nadechl, abych taková vážná obvinění ustál a začal svou obhajobu:

  1. vytáhl jsem nájemní smlouvu č. 1 a vysvětlil jsem, že to je nájemní smlouva na 3 měsíce, ve kterých jsem měl doložit, že jsem odevzdal dosud užívaný služební byt… poté, co jsem doložil odevzdání služebního bytu, mi byla vystavena
  2. nájemní smlouva č. 2, kterou jsem taktéž předložil. Při převzetí bytu jsem odmítl tuto smlouvu podepsat ve stoje u kuchyňské linky a prohlásil jsem, že si tento dokument chci v klidu prostudovat přes víkend, což mi bylo umožněno. Tu smlouvu jsem podepsal asi po třech dnech a datoval skutečným datem. Pak jsem jí použil jako přílohu k žádosti o zastavení příplatku na bydlení.
  3. Asi po týdnu  mi volala paní ze SVBF a řekla, že má problém s tím, že datum převzetí bytu a datum sepsání nájemní smlouvy není totožné a požádala mě o podepsání nájemní smlouvy č. 3, která měla datum stejný jako termín převzetí bytu. Tu jsem předložil panu generálu RM také.

Všechny smlouvy jsem vyskládal v originále před sebe  laugh

Pan generál se podivil, jak je možné na jeden byt mít 3 nájemní smlouvy a zapochyboval, že by byli platné. Snažil jsem se ho vyvézt z omylu a prohlásil jsem, že jsou platné všechny tři nájemní smlouvy, jelikož nedošlo k ukončení jejich platnosti.

Hlášení bylo ukončeno a pan generál RM řekl, že právník dostane  pokyn to nějak uzavřít. Na závěr jsem se pana generála RM zeptal, na základě čeho disponuje mojí nájemní smlouvou, ale asi mě „raději přeslechl“.

Na to stejné jsem se ptal i na SVBF, ale tam mi řekli, že někdo, kdo se zaštitoval autoritou ZNGŠ AČR si vyžádal kopii mé nájemní smlouvy. Ano, byl to vedoucí oddělení vnitřní správy, podplukovník LK.

Hodíme to na ředitele SVBF

Hned další den přišel právník sekce a řekl, že od začátku dal asi 10 návrhů, jak vyřešit problém s mou nájemní smlouvou. Prvním v pořadí bylo, abych byl požádán o vysvětlení a poslední možností byl uznání faktu, že jsem se chtěl obohatit a proto jsem zfalšoval nájemní smlouvu.

Panu generálovi bylo předloženo vedoucím oddělení již jen jediné, to nejhorší vysvětlení. Po mém  hlášení a předložení všech důkazů rozhodl, že vinu za administrativní pochybení (resp. zpackané obvinění z falšování listiny) formálně ponese ředitel SVBF.

Velmi pochybuji, že se to vůbec dozvěděl. Já byl z obvinění kompletně očištěn.

(Návštíveno 398 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře