Jen další funkcionář na svém místě

osobní příplatek

Zdroj: http://ipoddino.blog.cz/

S panem podplukovníkem LK jsme se neměli vůbec rádi. Já ho měl za protekčního hloupého křiváka. Za co mě měl on nevím, raději jsem se nikdy neptal. laugh

Poznali jsme se, když nastoupil na GŠ AČR na funkci vedoucího vnitřní správy a já byl zástupcem vedoucího oddělení plánování zdrojů. Zrovna si pozdě večer přesouval nábytek z kanceláří svých podřízených k sobě a já jsem měl už tehdy vyhraněný názor, že to dělají jen ti největší ubožáci. 

Bojový útvar ve Vyškově

Představili jsme se navzájem a já se zdvořilostně zeptal, kde sloužil předtím. Pan podplukovník mi odpověděl, že sloužil na bojovém útvaru. Po několika dalších otázkách z něj vypadlo, že tím myslí zabezpečovací prapor ve Vyškově. Njn, smál jsem se hodně hlasitě a tím začalo naše „přátelství“….  laugh  laugh

Přišlo mi divné, dávat zabezpečovacímu praporu ve Vyškově přívlastek „bojový“ – asi to mělo lépe znít.

Z pozice jeho funkce jsem od něj zažil řadu naschválů. Některé z nich určitě vzpomenu v dalších článcích. Nyní chci vzpomenout lumpárnu, kdy předložil řediteli sekce snížení osobního příplatku mého podřízeného.

Ve své kariéře jsem měl také období, kdy jsem nebyl „hoden“ být ustanoven na funkci vedoucího oddělení, ale bez problémů jsem tu funkci mohl dělat. Pan generál RM, tehdejší ředitel sekce se nějak nemohl rozhodnout, jestli jsem ten správný člověk na plukovnickou funkci, ale vykonávat jsem jí musel, protože nebyla obsazena a já byl „jen“ zástupce vedoucího. diablo

Osobní příplatek

Aby oddělení mohlo bez problémů fungovat, musel jsem si vybrat a dohodnout se s někým z mých podřízených, kdo by mi chtěl dělat mého zástupce. Plukovník v záloze, tehdy už občanský zaměstnanec JD byl pro mě ta nejlepší volba. JD nebyl nijak platově zvýhodněn za to, že se mu navýšila práce, ale měl jsem možnost mu to kompenzovat odměnami. Stejně se jsem se napsal na hlášení k řediteli sekce RM a pan generál mu navýšil osobní příplatek o 3000 Kč, na dobu určitou. Počítalo se s tím, že se personální situace „nějak“ vyřeší.

Mezitím se novým ředitelem sekce stal generál FH. Podplukovník LK mu za pár měsíců předložil platový výměr na snížení osobního příplatku a ten ho podepsal. JD se pak dostavil ke mě s novým platovým výměrem a nesršela z něj zrovna spokojenost. sorry

Co jsem měl dělat? Ředitel odboru mi řekl, že se o tom snížení sice dověděl a byl proti, ale generál to podepsal na doporučení vedoucího vnitřní správy podplukovníka LK.

Napsal jsem služebním postupem stížnost na to, že podplukovník LK překročil svou pravomoc, porušil Zákl-1 čl. 50-63 o nedělitelné velitelské pravomoci a překročil svou působnost podle tehdy Prozatímního organizačního řádu Ministerstva obrany.

Své stanovisko připojil i ředitel odboru JN a dopsal: „Pplk LK překročil své pravomoci a přes můj nesouhlas předložil nový platový výměr.

Pan generál FH do týdne písemně souhlasil a své rozhodnutí o snížení osobního příplatku zrušil. Tuto skutečnost podplukovníkovi LK vytkl a úpravy platových výměru budou předkládat jen ředitelé odborů s vyjádřením vedoucího vnitřní správy. Občanskému zaměstnanci JD se tedy vše vrátilo…

Epilog

  1. Generál FH nepřemýšlel, jestli jsem, či nejsem hoden být vedoucí oddělení. Byl jsem ustanoven.
  2. Vzpomněl jsem si, že zrovna JD mi rok před návratem ze zahraničního pracoviště nad několika sklenkami Tulamorky vysvětloval svůj scénář posunu personálu na odboru tak, že na mě už nezbylo místo, což se beze zbytku vyplnilo.

 

 

 

 

(Návštíveno 422 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře