Jak jsem byl na rekvalifikaci

rekvalifikace

Zdroj: www.clipartpanda.com

Jak jsem psal před pár měsíci, o rekvalifikaci před odchodem z činné služby vojáka z povolání jsem měl zájem. Asi určitě větší, než měl můj tehdejší zaměstnavatel. Nebo jak řekla jedna má známá, zájem Armády České republiky je… tedy byl trošíčku jiný… wacko 

Po vydání v pořadí dalšího rozhodnutí o ukončení služebního poměru, jsem zase požádal o rekvalifikaci. Už jsem nemusel přemýšlet, jestli chci být vyškoleným svářečem nebo řidičem vysokozdvižného vozíku, chtěl jsem rovnou certifikát Advanced ECDL z MS Excel.

I trubka může být plukovníkem

Dne 26. května 2014 mi napsal náčelník odboru vzdělávání plukovník TN, že s rekvalifikací byl vysloven souhlas – kdo a kdy souhlasil, jsem se nikdy nedověděl. laugh Dále psal, že rekvalifikace bude poskytnuta, pokud:

  • rozhodnutí o zániku služebního poměru bude pravomocné, a tudíž bude znám termín zániku mého služebního poměru – ano, zase jsem se odvolal a tehdy ještě nevěděli, jak to dopadne; laugh 
  • rekvalifikační zařízení musí být akreditované MŠMT ČR – snad tedy AP AČR ví, co má dělat;
  • poskytnutí rekvalifikace není mandatorním plněním;

Sice je v § 64 zákona o vojácích z povolání uvedeno, že před zánikem služebního poměru lze umožnit vojákovi na žádost rekvalifikaci na náklady státu, trval-li služební poměr nejméně 5 let, a to s přihlédnutím k získané kvalifikaci, ale o pár paragrafů výše v § 59, písm. g) je uvedeno, že ministerstvo je povinno zabezpečovat rekvalifikaci vojákům.

Tak co, je to povinnost neboli mandatorní plnění ministerstva obrany nebo není?

Další nepovedené výběrové řízení

Pan DD, který měl jistě vyřizování mé předešlé žádosti snad ještě v čerstvé paměti, oznámil, že vyhlásí výběrové řízení na firmu, která mě vyškolí a přezkouší. Důrazně jsem ho varoval, ať neplýtvá finančními prostředky státního rozpočtu a nezkouší hledat „levnější“ řešení, tj. bez certifikátu.

Čas utíkal a pan DD mi za dva týdny zavolal, že do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a proto nelze rekvalifikaci realizovat.

Vlastní výběr firmy

Bouchly mi saze a podle seznamu na MŠMT ČR jsem našel první firmu, která nabízela školení ECDL. Podle stránek jsem se pak ujistil, že jsou dost velcí a mají zkušenosti – S-Comp Centre. Zavolal jsem tam a zeptal se rovnou, jestli věděli o nějakém výběrovém řízení pro MO ČR. Prý ano, ale protože to bylo pro jednoho uchazeče, tak se nepřihlásili. Prý organizují kurzy až od určitého počtu uchazečů a pro jednoho nemají žádný kurz oceněný.

Požádal jsem je velmi slušně, ať nejsou líní a ty peníze, co leží na zemi, si zvednou.

Poprosil jsem je, aby ocenili kurz pro jednoho uchazeče, spočítali fixní výdaje, že se jim za půl hodiny ozvu. Vypočítali to na 15 000 Kč a prý vědí, že je to strašně moc. Požádal jsem je, aby poslali MO ČR ještě svou nabídku, že můj zaměstnavatel rád zaplatí…

Nikdo nic neví…

Ujistil jsem se, že pan DD dostal nabídku kurzu a mohl tedy zahájit výběr nejvhodnější firmy pro rekvalifikaci. cool

A čas dále utíkal… Dva týdny před předpokládanou realizaci jsem se chtěl zeptat, co se děje, ale pan DD se stal nedostupným. Vydal jsem se na AP AČR za nadřízenou pana DD a ta mi oznámila, že je vše zařízeno a kurz na ECDL bude v trvání 3 týdnů u nějaké firmy…

Když jsem jí řekl, že to nelze stihnout do konce mého odchodu do zálohy, začali všechno zmateně prověřovat a nakonec jedinou relevantní informaci obdrželi od firmy S-Comp Centre.

Kurz ECDL

Nakonec jsem byl vyslán na pětidenní kurz s tím, že v jednom dnu byla zkouška. Už když jsem jel na adresu firmy, jsem byl nervózní z předpokladu, že mě budou učit, jak:

  • nastavit barvu jednotlivých buněk listu;
  • slučovat buňky;
  • nastavit ohraničení buňky;

Ovšem, lektor byl skvělý! Ve výuce 1 lektor : 1 žák mě donutil se učit, jelikož nečekaně pro mě, mi ukázal v MS Excel nové věci (obsah kurzu zde). Výuka byla připravená do nejmenšího detailu, měl řadu vzorových příkladů, na kterých mi vše vysvětloval. Byl jsem po dlouhé době nadšen!

Na konci, když jsme se loučili, jsem mu moc poděkoval s tím, že je vidět, že ho to zajímá a umí své nadšení přenést na žáky.

Kurz jsem udělal na 92%. cool Stranou nechávám to, že mi zatím nebyl k ničemu. Téměř nikdo neví, co to ECDL vlastně je bad

rekvalifikace

ECDL AM4

(Návštíveno 345 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře