Hospodářská politika

Zdroj: http://neoluxor.cz

 1. Pojem HP jako teorie a praktické politiky, nositelé a subjekty hospodářské politiky
 2. Cíle a nástroje HP a vztah mezi nimi, teoretické členění nástrojů HP
 3. Systémotvorné nástroje HP, příklad čs. transformace ekonomiky
 4. Základní charakteristika liberálního a protekcionistického přístupu k ekonomické realitě, historické kořeny
 5. Charakteristika keynesiánské hospodářské politiky, nový pohled na úlohu státu, protikeynesovská reakce
 6. Charakteristika ordoliberalismu a jeho vliv na hospodářskou politiku EU
 7. Charakteristika situace HP 20./30. let 20. st. v USA – New Deal a jeho ideoví tvůrci
 8. Krize, typologie (hospodářské, měnové a dluhové) v historii a současnosti: příčiny, teorie „bublin“ a důsledky, možnosti a meze ovlivňování hospodářského cyklu HP
 9. Monetární politika: hlavní subjekt a nositelé, jejich postavení
 10. Monetární politika: cíle a nástroje
 11. Měnová a peněžní politika, úloha zlata, tvorba peněz, devizové trhy a globalizace
 12. Měnová integrace EU, historie, současnost, vztah ČR
 13. Fiskální politika: subjekty, cíle, nástroje
 14. Příjmová strana státního rozpočtu jako nástroj hospodářských politik státu, možnosti a meze použití
 15. Výdajová strana státního rozpočtu jako nástroj hospodářských politik státu, možnosti a meze použití
 16. Zahraničněobchodní hospodářská politika: meze a limity, cíle, nástroje, úloha mez. smluv a organizací, globalizace
 17. Členství ČR v EU a determinace hospodářských politik
 18. Orientace hospodářských politik na růst HDP: cíle, nástroje, rizika
 19. Orientace hospodářských politik na ovlivňování zaměstnanosti: cíle, nástroje, rizika
 20. Orientace hospodářských politik na sociální oblast: cíle, nástroje, rizika

Příjmová strana státního rozpočtu jako nástroj hospodářských politik státu, možnosti a meze použití

(Návštíveno 626 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře