Dej sem bytové zařízení a drž hubu!

dej sem to bytové zařízení!

Zdroj: www.idioms4you.com

Nebylo žádným překvapením, že po „přátelské besedě“ s generálem MŽ se kvalita práce Národního zastoupení (NZ) Ramstein nezlepšila.

Vedoucí NZ podplukovník LB v pevné víře o bezchybnosti svého postupu, zaslal koncem listopadu 2012 harmonogram stěhování (příloha). Podle něj byl skupině příslušníků zahraničního pracoviště (ZP) Heidelberg, která končila činnost v lednu 2013, na období 2 až 14 dnů vystěhován všechen materiál z bytů. Náhradní bydlení v hotelu podle něj nebylo hospodárné, účelnější bylo asi vzpurné příslušníky ZP Heidelberg s partnery a dětmi poslat spát na parkety.

To zvedlo vlnu nevole. Plukovník IA intervenoval u vedoucího NZ Ramstein s odkazem na závěry besedy s generálem MŽ, že v bytě by mohly zůstat alespoň matrace k přespání. Spaní na parketách pan podplukovník přehodnotil a ponechal v bytech odpovídající počet matrací a stropní svítidla (příloha).
Nadpraporčík PŠ odkazoval na besedu s generálem MŽ a slibované ústupky ve formě 1 x matrace, 1 x stůl a 1 x židle. Pokud je mi známo, odpovědí mu byly samolibé, povýšenecké škleby majora AB z NZ Ramstein a pak i vyjádření, že jestli bude dále „prudit“, nemusí se pro něj najít místo po návratu do ČR.


To se fakt moc nepovedlo!

Tak tohle se moc nepovedlo! Zdroj: www.businessinsider.com

Tak tohle se moc nepovedlo! Zdroj: www.businessinsider.com

Mně celé počínání Národního zastoupení přišlo jako velký omyl a trapas. Ani jeden z nich nebyl připraven na působení ve své funkci a „tlačili“ to před sebou, jak to šlo. Žádné vědomosti, žádné zkušenosti, nulová snaha a empatie. Celou dobu jsem si říkal, když nechají v holobytech přespávat rodiny s dětmi by již mělo být snad zřejmé, že vedoucí NZ nemůže být bývalý tělocvikář, ale praktikující logista a zejména ČLOVĚK.
Kdyby fungovaly kontrolní mechanismy, k ničemu takovému by nemohlo nikdy dojít. Vlastně, k ničemu by nedošlo, kdyby nebylo zejména lhostejnosti a ignorace generálů MŽ a ČT.


Stížnost jednoho nespokojence (a nebyl jsem to já smile )

Pan nadpraporčík PŠ se s takovou odpovědí nespokojil a nakonec se odhodlal k tomu, že poslal žádost o pomoc 1. ZNGŠ. Ve své žádosti poukazoval na to, že:

  1. je mu vyhrožováno ukončením služebního poměru, pokud bude vznášet neustále připomínky ke způsobu odsunu materiálu z bytu;
  2. ačkoliv na pracovišti končí 31. ledna 2013, ke dni 15. lednu 2013 bude veškeré bytové zařízení odvezeno do ČR;
  3. i když požádal jen o ponechání postele, jedné židle a nějakého stolku, bylo mu neadekvátně odpovězeno, že NZ nedisponuje informací, že by byl v bytech v minulosti ponecháván nábytek;
  4. postup NZ je nehospodárný, vzhledem k tomu že náklady na dopravu bytového zařízení byly nějakým způsobem vyčíslené na 120000 Kč, mohly by náklady výrazně převyšovat reálnou hodnotu letitého bytového zařízení;
  5. využitelnost bytového vybavení (např. manželské postele, dětský nábytek, obývací stěna, sedačka) pro potřeby AČR je diskutabilní;
  6. NZ Ramstein koná pravděpodobně v mezích funkčních povinností, ale prosazováním tohoto práva se dopouští poškozování práv příslušníků ZP Heidelberg;

Zdůraznil, že takový postup je nevhodný z lidského hlediska, jelikož se týká i příslušníků ZP s rodinami s dětmi, ponechání nezabezpečených příslušníků nevrhá dobré světlo u kolegů v mezinárodním štábu a také se domnívá, že je v rozporu s rozkazem ministra obrany č. 27 z 8. srpna 2006. Uzavřel s tím, že postup odsunu bytového zařízení je pro něj nepochopitelný a ze zahraničních misí má řadu odlišných zkušeností.

Jeho anonymizovaná žádost je přílohou tohoto článku.

 

Časový harmonogram stěhování ze ZP Heidelberg (spis) ze dne 21.11. 2012
Časový harmonogram stěhování ze ZP Heidelberg (harmonogram) ze dne 21.11. 2012
Plán stěhování a odsunu materiálu ze ZP Heidelberg (spis) ze dne 3.12.2012
Plán stěhování a odsunu materiálu ze ZP Heidelberg (harmonogram) ze dne 3.12.2012

Žádost o pomoc, zaslaná 1. ZNGŠ

(Návštíveno 380 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře