Praktické aspekty vyjednávání a tvorby smluv – příprava

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Základní koncepční změnou v novém občanském zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu – občanského zákoníku. Nový občanský zákoník pod pojmem závazku rozumí vztah mezi věřitelem a … Pokračovat ve čtení