Občanské právo procesní – přednášky

Systém výkladu Soudní soustava a další instituce justičního systému Proces a jeho druhy ADR (alternative dispute resolution) – mediace a rozhodčí řízení Průběh sporného řízení Prameny Literatura – Winterová, Macková: Civilní právo procesní, 7 vydání., Linde Požadavky na zkoušku Zkušební okruhy … Pokračovat ve čtení