Hospodářská politika – 20.

Orientace hospodářských politik na sociální oblast: cíle, nástroje, rizika Základní obsah Základní náplní hospodářské politiky je ovlivňování hospodářských veličin. Hlavním zájmem sociální politiky je ovlivňování, případně zlepšování životních podmínek lidí, které je zprostředkováno právě hospodářsko politickými opatřeními, ale nejenom jimi. … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 18.

Orientace hospodářských politik na růst HDP: cíle, nástroje, rizika makroekonomické agregáty k měření výstupu makroekonomické agregáty k měření výstupu HNP Hrubý národní produkt (GNP – Gross National Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory ve vlastnictví … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 16.

Zahraničněobchodní hospodářská politika: meze a limity, cíle, nástroje, úloha mez. smluv a organizací, globalizace Vnější cíle hospodářské politiky dosažení vyrovnané platební bilance, zajištění optimálního a stabilního devizového kurzu, optimální úrovně zadlužení, přímých investic, …¨ platební bilance sumarizuje veškeré ekonomické transakce mezi … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 13.

Fiskální politika: subjekty, cíle, nástroje Fiskální politika nástroj hospodářské politiky v rukou vlády ovlivňuje vývoj ekonomiky prostřednictvím změn ve výši a struktuře veřejných výdajů a příjmů (zejména daní) prostřednictvím fiskální politiky veřejná správa ovlivňuje: přerozdělování příjmů agregátní poptávku úroveň ekonomické … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 12.

Měnová integrace EU, historie, současnost, vztah ČR měnová unie (HMU) ještě vyšší fáze mezinárodní ekonomické integrace ekonomiky jednotlivých zemí přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce (např. spolurozhodování o obchodní politice nebo rozpočtových deficitech členských zemí) proces harmonizace hospodářských a … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 6.

Charakteristika ordoliberalismu a jeho vliv na hospodářskou politiku EU Vznik Teoretické základy učení ordoliberalismu položila freiburská škola, která formovala své základní myšlenky již koncem 30. let dvacátého století v Německu. Hlavním podnětem k ordoliberalistickému pojetí hospodářské politiky byl nacionálně socialistický … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 4.

Základní charakteristika liberálního a protekcionistického přístupu k ekonomické realitě, historické kořeny liberální hospodářsko-politická koncepce všechny hlavní ekonomické otázky řešeny pomocí tržních mechanizmů tržní systém umožňuje optimální alokaci zdrojů a současně nejlepší uspokojení spotřebitelských preferencí sledování individuálních zájmů přináší užitek celé … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 1.

Pojem HP jako teorie a praktické politiky, nositelé a subjekty hospodářské politiky Hospodářská politika = makroekonomická politika soubor cílů, nástrojů a opatření vlády zaměřených na regulaci či ovlivňování celkového (makroekonomického) vývoje národního hospodářství (stabilizace) souhrn hospodářsky ekonomických opatření, ekonomických nástrojů … Pokračovat ve čtení