Rodinné právo

Úvod do rodinného práva Manželství Zánik manželství, registrované partnerství Manželské majetkové právo Určování rodičovství Vztah mezi rodičem a dítětem Úprava poměrů zletilého po rozvodu Osvojení Poručenství a jiné formy péče o dítě Výživné Sociálně právní ochrana dětí … Pokračovat ve čtení

Modelová varianta řešení prohlášení vlastníka

Legislativní východiska Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám je právní úkon, který může učinit vlastník budovy (příp. spoluvlastníci, manželé, oprávněný z práva stavby), ve které mají vzniknout nejméně dvě jednotky (byty, nebytové prostory), … Pokračovat ve čtení

Mefisto

Tento film představuje významného německého herce Hendrika Höfgena, který začíná svou kariéru mezi dvěma světovými válkami. Popisuje sílící vliv nacistů v Německu z pohledu zákulisí tehdejšího uměleckého světa. Jak jsem se později dočetl, mnohé postavy příběhu mají reálnou předlohu (sice … Pokračovat ve čtení

Ústavní právo

Pojem ústavy, její typy, obsah, materiální a formální vymezení. Zásada hierarchického uspořádání a vnitřního souladu právního řádu. Ústavně konformní výklad právních předpisů. Ústava jako společenská smlouva. Stát – stát jako právnická osoba, funkce státu, formy státu a jejich členění (monarchie … Pokračovat ve čtení