Bude beseda a jste všichni zváni (Vy ne…)

Zdroj: www.seniorji.info

Zdroj: www.seniorji.info

Rušení zahraničního pracoviště není jistě záležitost každodenní. Mezinárodní štáb k zabezpečení ustanovil Closure party (asi 150 členů), která naplno pracovala od 1. 4. 2013. Do té doby pracovala asi rok v tzv. „Core Team of Closure Party“ (5 členů), v které jsem měl čest pracovat a sbírat neobyčejné zkušenosti jako plánovač.

Z pohledu AČR se rušení zahraničního pracoviště týkalo zejména ukončení nájemních smluv k bytům, ve kterých bydleli příslušníci AČR a předání bytů majitelům. To řešili příslušníci Národního zastoupení Ramstein, jako příslušní „specialisté„.

V rámci přípravy plnění tohoto úkolu rozeslal major AB  7. září 2012 všem příslušníkům zahraničního pracoviště (ZP) Heidelberg následující pozvánku:

V úterý 11. září 2012 ve 13.00 proběhne informativní beseda s vedoucím Národního zastoupení Ramstein pplk. LB

Místo: konferenční místnost JLSG, budova 7
Účast: všichni mimo příslušníky Closure Party

To vyvolalo vlnu spamů, které zahájil nadpraporčík PŠ, který se ptal, jaké bude téma besedy, z které jsou vyřazeni dva čeští příslušníci mezinárodního štábu.

Poznámka: V té době se již řešilo i personální obsazení „Closure Party“, kde jsem byl já v „Core Teamu“ (v podstatě vedení Closure party) a praporčík MM v týmu „Protection and Security Guards“ (zabezpečení ochrany a pořádku). 

Nemohl jsem odolat a na „neznalost“ nadpraporčíka PŠ jsem reagoval spamem, který jak jsem doufal, některé pobavil a některé vyprovokoval:

„P, asi se chystá nějaké překvapení pro členy Closure Party. Možná budete nacvičovat taneční vystoupení se zpěvem.  *rofl*  Pravdou je, že také nevidím důvod besedy a navíc nevím, jestli se besedy zúčastnit:

  1. můžu
  2. musím
  3. nesmím  laugh

Argumentačně velmi nedostatečné vysvětlování příslušníků NZ Ramstein jsem v té době již měl několikrát za sebou a v jejich každém písemném projevu byly logické chyby nebo přímo důkazy jejich neznalostí. Podle mě si zasloužili více, než jen výsměch.  *bad*

Major AB se dalším spamem omluvil a doplnil důvod besedy: lednové stěhování do ČR těch, kteří končí svoji činnost na ZP. Prý vzhledem k tomu, že příslušníků Closure Party se toto stěhování netýká, tak se besedy neměli zúčastnit. Vyjádřil závěrem víru, že odpověď byla dostatečná.

Zdroj: nasknizni-svet.blogspot.com

Zdroj: nasknizni-svet.blogspot.com

Taková odpověď mě pobavila a namítl jsem dalším spamem, že lednové stěhování se týká jen 9 členů ZP Heidelberg a další 2 jsou v Closure Party. Proč se tedy besedy zúčastňují i ti, kterých se lednové stěhování netýká?

Major AB dalším spamem uvedl, že má „instrukce„, že se besedy nemám zúčastnit a připojil původní kopii emailu, podle které byla účast upřesněna na všechny, mimo příslušníků Closure Party.

Objasnění

Požádal jsem o vysvětlení pana plukovníka IA a dověděl jsem se, že byl požádán, abych nebyl přítomen na té besedě s panem podplukovníkem LB a on se rozhodl pro možné klidné nalezení řešení problematiky vyhovět. V té době ještě o tom, že bude také ležet na matraci na zemi, neměl ani tušení.

Já to vzal na jednu stranu jako lichotku a hodnocení, že vedoucí NZ Ramstein by neustál přímou konfrontaci a popravdě, měl pravdu. Neustál by výklad, kterým by vysvětloval nerespektování rozkazu ministra obrany o zabezpečení příslušníků AČR po dobu vyslání na zahraniční pracoviště.

(Návštíveno 406 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře