Hospodářská politika – 18.

Orientace hospodářských politik na růst HDP: cíle, nástroje, rizika makroekonomické agregáty k měření výstupu makroekonomické agregáty k měření výstupu HNP Hrubý národní produkt (GNP – Gross National Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory ve vlastnictví … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 16.

Zahraničněobchodní hospodářská politika: meze a limity, cíle, nástroje, úloha mez. smluv a organizací, globalizace Vnější cíle hospodářské politiky dosažení vyrovnané platební bilance, zajištění optimálního a stabilního devizového kurzu, optimální úrovně zadlužení, přímých investic, …¨ platební bilance sumarizuje veškeré ekonomické transakce mezi … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 13.

Fiskální politika: subjekty, cíle, nástroje Fiskální politika nástroj hospodářské politiky v rukou vlády ovlivňuje vývoj ekonomiky prostřednictvím změn ve výši a struktuře veřejných výdajů a příjmů (zejména daní) prostřednictvím fiskální politiky veřejná správa ovlivňuje: přerozdělování příjmů agregátní poptávku úroveň ekonomické … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 12.

Měnová integrace EU, historie, současnost, vztah ČR měnová unie (HMU) ještě vyšší fáze mezinárodní ekonomické integrace ekonomiky jednotlivých zemí přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce (např. spolurozhodování o obchodní politice nebo rozpočtových deficitech členských zemí) proces harmonizace hospodářských a … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 6.

Charakteristika ordoliberalismu a jeho vliv na hospodářskou politiku EU Vznik Teoretické základy učení ordoliberalismu položila freiburská škola, která formovala své základní myšlenky již koncem 30. let dvacátého století v Německu. Hlavním podnětem k ordoliberalistickému pojetí hospodářské politiky byl nacionálně socialistický … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 4.

Základní charakteristika liberálního a protekcionistického přístupu k ekonomické realitě, historické kořeny liberální hospodářsko-politická koncepce všechny hlavní ekonomické otázky řešeny pomocí tržních mechanizmů tržní systém umožňuje optimální alokaci zdrojů a současně nejlepší uspokojení spotřebitelských preferencí sledování individuálních zájmů přináší užitek celé … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 1.

Pojem HP jako teorie a praktické politiky, nositelé a subjekty hospodářské politiky Hospodářská politika = makroekonomická politika soubor cílů, nástrojů a opatření vlády zaměřených na regulaci či ovlivňování celkového (makroekonomického) vývoje národního hospodářství (stabilizace) souhrn hospodářsky ekonomických opatření, ekonomických nástrojů … Pokračovat ve čtení

Modelová varianta řešení prohlášení vlastníka

Legislativní východiska Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám je právní úkon, který může učinit vlastník budovy (příp. spoluvlastníci, manželé, oprávněný z práva stavby), ve které mají vzniknout nejméně dvě jednotky (byty, nebytové prostory), … Pokračovat ve čtení

Mefisto

Tento film představuje významného německého herce Hendrika Höfgena, který začíná svou kariéru mezi dvěma světovými válkami. Popisuje sílící vliv nacistů v Německu z pohledu zákulisí tehdejšího uměleckého světa. Jak jsem se později dočetl, mnohé postavy příběhu mají reálnou předlohu (sice … Pokračovat ve čtení