Občanské právo procesní – přednášky

Systém výkladu Soudní soustava a další instituce justičního systému Proces a jeho druhy ADR (alternative dispute resolution) – mediace a rozhodčí řízení Průběh sporného řízení Prameny Literatura – Winterová, Macková: Civilní právo procesní, 7 vydání., Linde Požadavky na zkoušku Zkušební okruhy … Pokračovat ve čtení

Rýžový blob, dnešní večeře

Pohled na dnešní oběd mi připomněl situaci starou více než 20 let… Jednou z povinností dozorčího útvaru bylo povolovat výdej stravy poté, co jí ochutná (tzn. nají se). Dost mě naštvalo, že jsem zjistil, že večeře je normálně vydávaná i … Pokračovat ve čtení

Rodinné právo

Úvod do rodinného práva Manželství Zánik manželství, registrované partnerství Manželské majetkové právo Určování rodičovství Vztah mezi rodičem a dítětem Úprava poměrů zletilého po rozvodu Osvojení Poručenství a jiné formy péče o dítě Výživné Sociálně právní ochrana dětí … Pokračovat ve čtení

Praktické aspekty vyjednávání a tvorby smluv – příprava

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Základní koncepční změnou v novém občanském zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu – občanského zákoníku. Nový občanský zákoník pod pojmem závazku rozumí vztah mezi věřitelem a … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 20.

Orientace hospodářských politik na sociální oblast: cíle, nástroje, rizika Základní obsah Základní náplní hospodářské politiky je ovlivňování hospodářských veličin. Hlavním zájmem sociální politiky je ovlivňování, případně zlepšování životních podmínek lidí, které je zprostředkováno právě hospodářsko politickými opatřeními, ale nejenom jimi. … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 18.

Orientace hospodářských politik na růst HDP: cíle, nástroje, rizika makroekonomické agregáty k měření výstupu makroekonomické agregáty k měření výstupu HNP Hrubý národní produkt (GNP – Gross National Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory ve vlastnictví … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 16.

Zahraničněobchodní hospodářská politika: meze a limity, cíle, nástroje, úloha mez. smluv a organizací, globalizace Vnější cíle hospodářské politiky dosažení vyrovnané platební bilance, zajištění optimálního a stabilního devizového kurzu, optimální úrovně zadlužení, přímých investic, …¨ platební bilance sumarizuje veškeré ekonomické transakce mezi … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 13.

Fiskální politika: subjekty, cíle, nástroje Fiskální politika nástroj hospodářské politiky v rukou vlády ovlivňuje vývoj ekonomiky prostřednictvím změn ve výši a struktuře veřejných výdajů a příjmů (zejména daní) prostřednictvím fiskální politiky veřejná správa ovlivňuje: přerozdělování příjmů agregátní poptávku úroveň ekonomické … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 12.

Měnová integrace EU, historie, současnost, vztah ČR měnová unie (HMU) ještě vyšší fáze mezinárodní ekonomické integrace ekonomiky jednotlivých zemí přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce (např. spolurozhodování o obchodní politice nebo rozpočtových deficitech členských zemí) proces harmonizace hospodářských a … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 6.

Charakteristika ordoliberalismu a jeho vliv na hospodářskou politiku EU Vznik Teoretické základy učení ordoliberalismu položila freiburská škola, která formovala své základní myšlenky již koncem 30. let dvacátého století v Německu. Hlavním podnětem k ordoliberalistickému pojetí hospodářské politiky byl nacionálně socialistický … Pokračovat ve čtení

Hospodářská politika – 4.

Základní charakteristika liberálního a protekcionistického přístupu k ekonomické realitě, historické kořeny liberální hospodářsko-politická koncepce všechny hlavní ekonomické otázky řešeny pomocí tržních mechanizmů tržní systém umožňuje optimální alokaci zdrojů a současně nejlepší uspokojení spotřebitelských preferencí sledování individuálních zájmů přináší užitek celé … Pokračovat ve čtení